Program péče o krajinu pro rok 2016

| |

Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlašují výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu – Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B), Podprogram... READ MORE

OPŽP 2014-2020

|

Žadatelům jsou ode dneška k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty, včetně hodnoticích kritérií, nutné pro zahájení přípravy projektů. Šanci začít připravovat projekty a žádosti tak ode dneška mají obce, města, kraje, neziskové... READ MORE

Nové podklady pro vyjmutí půdy ze ZPF

|

Od 1. 4. 2015 vstoupil v platnost zákon č. 41/2015 Sb., který mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V této souvislosti jsou nové požadavky na podklady k žádosti o vyjmutí... READ MORE