Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost v mnoha oblastech životního prostředí.
  • pedologie (vynětí půdy ze ZPF, BPEJ, bonitce, rebonitace možnosti snížení odvodů za odnětí půdy ze ZPF…),
  • hydrologie (revitalizace,  sledování vodních zdrojů a toků,vzorkování, izotopy, hydrologické modelování…),
  • ekologie,
  • územním plánování,
  • krajinném inženýrství.

 

ENVIPAS - poradenská činnost