Provádíme pedologické průzkumy zaměřené na zhodnocení celkového stavu půdního profilu, stanovení mocnosti kulturní vrstvy půdy, určení a ověření bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Dále nabízíme zpracování odporných studií a posudků dokumentující např. erozní ohroženost či stav odvodňovacích prvků.
Průzkumy jsou prováděny ručně kopanými sondami či vpichy půdní sondou umístěnými v předem určené sondážní síti.
Půdní profil 5 Půdní profil - podzol Půdní profil 3 Půdní profil 2 Půdní profil 4
Kontaktujte nás pro cenovou nabídku na vyhotovení pedologického průzkumu ve Vaší lokalitě.