Dle zadání odběratele zajistíme zpracování půdního rozboru od sběru půdních vzorků, laboratorních zkoušek až po vyhotovení závěrečné zprávy.
Na základě odebraných vzorků půdy lze stanovit základní fyzikální a chemické vlastnosti testované půdy (zrnitostní složení, obsah skeletu, měrná hmotnost, sorpční schopnosti, obsah přístupných prvků, kvalita humusu a další).

 

Půdní rozbor 1 Půdní rozbor 2

 

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku na vyhotovení půdního rozboru pro Vaši půdu.